המניות ונצואלה המסוכנות ביותר בשוק

ביטא הוא מושג שמודד עד כמה מניה תנודתית, ביחס לשוק הכולל. מניות בטא גבוהות יכולות להוות נכסים טובים למשקיעים עם סובלנות גבוהה לסיכון, שכן סיכון זה אומר שהן גם נושאות פוטנציאל של יצירת תשואות גבוהות. ונצואלה מספיק תכליתי כדי להציע מספר הגון של מניות כאלה - השקעה בהן יכולה כמובן לעבוד, אבל זכור שתועלת והפסד הם שני צדדים של אותו מטבע, אז פעל בזהירות ופעל בצורה רציונלית.

טיקר
שינוי %יום 1
ביצועים שבועיים
ביצועים חודשיים
ביצועים 3 חודשים
ביצועים 6 חודשים
מתחילת השנה
ביצועים שנתיים
ביצוע 5 שנים
ביצוע כל הזמנים
תנודתיות, יום 1
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
5.17%7.49%3.83%32.61%43.53%37.08%3.83%3.83%3.83%5.17%
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
0.00%−16.67%7.14%36.36%50.00%7.14%9.49%9374900.00%57692207.69%0.00%
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
0.84%8.64%17.73%32.78%22.56%19.50%37.39%0.84%
1ICPBINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
15.80%15.80%204.74%490.82%382.50%313.57%313.57%313.57%313.57%13.64%
1MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
−0.66%−0.82%−2.42%−5.47%−3.66%10.00%−24.28%−24.28%−24.28%0.66%
1PGRPROAGRO, C.A.
0.66%−0.65%0.66%0.00%22.40%4.08%−1.29%−1.29%−1.29%0.65%
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
−0.55%−5.26%−5.26%−7.69%6.51%−14.29%−39.60%−39.60%−39.60%0.56%
1PTNPROTINAL, C.A.
−0.29%−0.73%−2.29%24.36%62.86%71.00%95.43%95.43%95.43%1.18%
1CRMACORIMON, C.A.
−5.42%3.45%−5.42%−9.09%39.26%13.30%33.55%33.55%33.55%5.73%
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
0.50%5.82%−1.48%5.26%96.08%86.05%104.08%66666566.67%66666566.67%1.52%
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
−0.45%−0.45%−0.45%46.00%70.30%28.82%82.50%45624900.00%0.46%
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
0.00%−0.13%−13.33%123.50%144.51%116.67%170.84%129999900.00%0.00%
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
−14.04%−24.24%−8.81%0.00%36.36%20.00%9.09%9.09%9.09%16.33%
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
−3.06%−5.00%−12.04%19.05%31.94%43.07%171.58%474999900.00%3.16%