RicardoSantos

FunctionNNPerceptron

Library "FunctionNNPerceptron"
Perceptron Function for Neural networks.

function(inputs, weights, bias, activation_function, alpha, scale) generalized perceptron node for Neural Networks.
  Parameters:
    inputs: float array, the inputs of the perceptron .
    weights: float array, the weights for inputs.
    bias: float, default=1.0, the default bias of the perceptron .
    activation_function: string, default='sigmoid', activation function applied to the output.
    alpha: float, default=na, if required for activation.
    scale: float, default=na, if required for activation.
@outputs float

ספריית Pine

ברוח TradingView אמיתית, המחבר פרסם את קוד Pine זה כספריית קוד פתוח כך שמתכנתי Pine אחרים מהקהילה שלנו יוכלו לעשות בו שימוש חוזר. כל הכבוד למחבר! אתה יכול להשתמש בספרייה זו באופן פרטי או בפרסומים אחרים בקוד פתוח, אך השימוש החוזר בקוד זה בפרסום כפוף לכללי הבית.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.

רוצה להשתמש בספרייה זו?

העתק את השורה הבאה והדבק אותה בסקריפט שלך.