קונור אר-אס-איי (CRSI)

קונור אר-אס-איי (CRSI)

Connors RSI (CRSI) הוא אינדיקטור לניתוח טכני שנוצר על ידי לארי קונורס שהוא למעשה מורכב משלושה רכיבים נפרדים. מדד החוזק היחסי (RSI), שפותח על ידי ג'יי וולס ווילדר, ממלא תפקיד אינטגרלי ב- Connors RSI. למעשה, ה- RSI של Wilder משמש בשניים משלושת המרכיבים של המתנד שלושת המרכיבים; ה- RSI, אורך UpDown ושיעור שינוי משתנים יחד ליצירת מתנד תנופה. Connors RSI מספק ערך בין 0 ל 100, שמשמש אז לזיהוי תנאי קנייה יתר לטווח קצר ותנאי מכירת יתר.
 
Read more about the Connors RSI.