נפח מחיר ממוצע משוקלל (VWAP)

1
...
1415
16
1
...
16