spark image

מניות תינוקות: מניות מובילות של חברות ממוקדות תינוקות

סימולים 8
חיתולים, עגלות, חלב לתינוקות, בגדים, בגדים, בגדים - תינוק הוא הוצאה עצומה והשוק של כל מה שהם צריכים הוא מאסיבי באותה מידה. ממותגים גדולים כמו פמפרס והאגיס ועד לעגלות מקסי-קוסי וביגוד של קרטר, לחברות המתמקדות בתינוקות יש זרם בלתי פוסק של הכנסות מהורים טריים. אבל זה עדיין שוק תחרותי מאוד, ועם הצגתם של מגה שחקני אמזון, קמעונאי תינוקות מתמחים צריכים לעבוד קשה כדי לעמוד בקצב. הניצוץ הזה מפרט כמה קמעונאים מובילים בעולם המתמקדים בתינוקות, אבל אל תסתמכו עלינו. הקפידו להפשיל את השרוולים, להחזיק את האף ולהיכנס לעומק המחקר שלכם.