spark image
Photo: Kyle Mackie / Unsplash

מניות בקר: השקעות בקר ובשר

סימולים 4
רק מספר קטן של חברות לייצור בקר ובשר שולטות בחלק הארי של תעשיית הבשר העולמית - כולל קומץ חברות בבעלות פרטית - ולגדולות יש את המטה שלהן בחמש מדינות בלבד. חברות אלה מעורבות בשחיטה של מספר עצום של בעלי חיים בכל יום, ומעבדות את הבשר שיועבר ברחבי העולם. השליטה הזו של חלק עצום משרשרת המזון האנושית (תחשוב על סטייק, המבורגרים וכל מה שביניהם), גורמת לכך שכל שינוי בתעשייה מיוצג במחירי המניות של החברות - אז רשמנו כמה שכדאי לפקוח עין עַליהן. ודא שאתה עושה מחקר משלך ואל תיקח זאת כעצה למסחר, ישנם גורמים רבים שיכולים להשפיע על המניה.