spark image
Photo: Science in HD / Unsplash

מניות ביוטכנולוגיה: ירייה בזרוע

סימולים 27מעודכן
המדע עבר כברת דרך מאז שהיינו בבית הספר - יש עכשיו תעשייה שלמה המשלבת ביולוגיה וטכנולוגיה כדי למצוא טיפולים רפואיים טובים יותר, מהר יותר. כדוגמה, רק תראה באיזו מהירות תוכננו חיסוני וירוס קורונה, יוצרו אב טיפוס ואז הופצו ב-2020 ו-2021. אין ספק שהביוטכנולוגיה היא אחת התעשיות המרגשות ביותר, בעלות סיכון גבוה, עם תגמול גבוה - אבל האם זה ייתן לתיק ההשקעות שלך ירייה נחוצה?

רשימה זו נאספה על סמך מניות ביוטכנולוגיה ותרופות עם צמיחה חזקה ומומנטום, ועוד אחרות שאנליסטים המליצו. רשימה זו אינה מהווה ייעוץ למסחר, ואנו ממליצים לך לבצע מחקר משלך לגבי כל השקעה לפני ביצוע עסקה. אל תיקח שום תרופה שאתה לא אמור לקחת.