spark image
Photo: Daniel Olah / Unsplash

נפט במורד הזרם: נפט דרך הצינורות

סימולים 39
במבט ראשון, נפט במורד הזרם עשוי להיראות כמו משהו שחברה רוצה להירתע ממנו - כי מי רוצה ליטרים של נפט שיסתובבו במורד הנהר המקומי שלו? אבל תירגע - נפט במורד הזרם הוא רק עוד דרך לתאר חברות המעורבות בזיקוק של נפט גולמי ועיבוד גז טבעי גולמי. נפט במורד הזרם הוא החוליה האחרונה בשרשרת עסקי הנפט, אחרי upstream ו- =tradingview.com/sparks/entries/midstream-oil-the-middlemen-of-the-energy-sector/]midstream. חברות אלו מפיקות הכנסות לא מהקרקע אלא ממכירה והפצה של נפט - בעיקר מוצרים שמקורם בנפט גולמי כמו בנזין, סולר ודלק סילוני.

ניצוץ זה מפרט את השמות הגדולים ביותר בעסקי הנפט במורד הזרם, כולם עם שווי שוק של מעל מיליארד דולר. הסרנו את חברות נפט משולבות (ארגונים המכסים כל פלח בתעשייה - במעלה הזרם, באמצע הזרם, ומורד הזרם), ובמקום זאת כללו מניות הממירות חביות של נוזל שחור לחבל ירוק. עם זאת, רשימה זו אינה מהווה עצה - תמיד ערוך מחקר לפני ביצוע עסקה.