spark image
Photo: Diane Picchiottino / Unsplash

קריפטו דור 1: מצנוברים קטנים גדלים

סימולים 16
אלוהים אדירים, מצנוברים קטנים צומחים. כך גם קרה הקריפטו עם לידתו של הביטקוין האהוב שלנו בינואר 2009. לא משנה מה יש בתיק הקריפטו הנוכחי שלך, לדעת את המטבעות הראשונים המפורסמים האלה זה תמיד ניצחון. הנה הרשימה שלנו של קריפטו מהדור 1 שכדאי לך להכיר.

המטבעות הללו נאספו על סמך הנתונים שלנו לגבי מה שאתה מוצא פופולרי. זה לא עצה למסחר ואתה תמיד צריך לחפש קודם, ואז HODL.