spark image
Photo: Pierre Châtel-Innocenti / Unsplash

מניות תעשייתיות: הנדס את ההשקעה שלך

סימולים 39מעודכן
המגזר התעשייתי הוא פשוט, מכסה הכל, החל מבנייה ועד ציוד חשמלי, תעופה וחלל ועד ניהול פסולת. פשוט אין לנו דרך לפרט באופן מקיף את כל מה שניתן לכסות בניצוץ הזה. אז לא עשינו זאת. במקום זאת, בחרנו קומץ סימולים שמעוררים מחשבה כדי להניע את המוח שלכם. הסתכלו מסביב כדי להניע את ההשראה שלכם, וזכרו: זה שבנינו רשימה, לא אומר שאתם צריכים לבנות תיק עבודות ממה שיש בה.

תאריך רווחים קרוב

אין דוחות רווחים מתוכננים ל 14 הימים הבאים

דיבידנדים קרובים

אין דוחות דיבידנדים המתוזמנים ל 14 הימים הבאים

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים