spark image
Photo: National Cancer Institute / Unsplash

מניות אונקולוגיה בינוניות: הסוסים האפלים של חקר הסרטן

סימולים 18מעודכן
התעשייה האונקולוגית היא עצומה ויש לה רבדים רבים. בעוד ששמות גדולים כמו בריסטול מאיירס סקוויב ופייזר מקדישים שפע של משאבים כדי להביס את הסרטן, חברות פחות מוכרות באותה מידה מנסות לטפל ולמנוע את המחלה. חברות אלו מעורבות לעתים קרובות בתעשיות התרופות והביו, כאשר הצמיחה נובעת מהשקעות והכנסות ממיזמים השונים שלהן.

ניצוץ זה מכיל כמה מחברות המשקל הבינוני הללו המעורבות במחקר או בטיפול בסרטן בארה"ב, עם שווי שוק של בין 300 ל-2 מיליארד דולר. עבור חברות גדולות יותר, אנחנו מכוסים ב-הרשימה האחרת שלנו, וכיסינו ברשימה גם אתהחבר'ה הקטנים יותר. אבל אל תסתמך רק על הרשימות האלה. זו לא עצה, אז הקפד לעשות מחקר משלך.