spark image
Photo: Colin Lloydw / Unsplash

מניות MLB: Moneyball

סימולים 10
ליגת הבייסבול (MLB) נצפית על ידי מיליונים ברחבי העולם, מה שהופך אותה להצעה אטרקטיבית לכמה נותני חסות בעלי ממון רציניים. אז אם אתם מוכנים לסקור כמה מנצחים גדולים ולחטוף מספרים א-לה בילי בין, תסתכלו על ניצוץ נותני החסות שלנו ל-MLB למטה. אבל זכרו, זה לא אמור להיות הגבול של המחקר שלך - יישם את הסברמטרים שלך.