spark image
Photo: Colin Lloydw / Unsplash

מניות MLB: Moneyball

סימולים 10מעודכן
ליגת הבייסבול (MLB) נצפית על ידי מיליונים ברחבי העולם, מה שהופך אותה להצעה אטרקטיבית לכמה נותני חסות בעלי ממון רציניים. אז אם אתם מוכנים לסקור כמה מנצחים גדולים ולחטוף מספרים א-לה בילי בין, תסתכלו על ניצוץ נותני החסות שלנו ל-MLB למטה. אבל זכרו, זה לא אמור להיות הגבול של המחקר שלך - יישם את הסברמטרים שלך.

תאריך רווחים קרוב

אין דוחות רווחים מתוכננים ל 14 הימים הבאים

דיבידנדים קרובים

אין דוחות דיבידנדים המתוזמנים ל 14 הימים הבאים

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים