spark image
Photo: Sandro Katalina / Unsplash

מניות פוליטיות: מסדרונות הכוח

סימולים 15
לחברה אולי אין הרבה שליטה על מי שאחראי על מדינה, אבל היא יכולה בקלות לראות את ההון שלה משתנה עם שינוי במדיניות הציבורית. אז ריכזנו את הרשימה הזו של חברות שנבחרו באופן ידני שיחסית פגיעות יותר למדיניות פוליטית ולפעולה ממשלתית מאחרות.

הבחירה מבוססת על חברות במגזרים שבהם מדיניות הממשלה יכולה להשתנות במהירות, למשל: מאמצים להפחתת פליטת פחמן במגזר האנרגיה, או יעדי בניית בתים. כללנו גם כמה עסקים שהושפעו מהוצאות ממשלתיות על חינוך, פשע, שירותי בריאות ושיטור. זו רק רשימה, זה לא ייעוץ פיננסי ואתה תמיד צריך לעשות מחקר משלך.