spark image
Photo: ines mills / Unsplash

מניות שילוח: משלוח החזרות 24/7

סימולים 24מעודכן
תעשיית הספנות, שנחשבת לנשמת אפו של המסחר העכשווי, טובה בלהביא סחורות למקום שבו הם פשוט צריכים להיות. אם תרצה שחלק מהתשואות המלוחות שלה יפליג לתוך תיק ההשקעות שלך, הנה הבחירות שלנו של חברות שילוח הרשומות לציבור שכדאי לקחת בחשבון. זוהי רשימה סלקטיבית - היא לא ממצה (שכן יש יותר ספינות בשמים ובארץ ממה שאנחנו יכולים לכסות כאן). זכור תמיד לעשות מחקר משלך קודם כל לפני שאתה יוצא למים חדשים.