spark image
Photo: Jeremy Bezanger / Unsplash

מניות מדיה חברתית: חלקו את העושר

סימולים 6
זוכרים את התקופה שבה לא צילמתם את כל מה שעשיתם ופרסמתם את זה באינסטגרם? זוכרים שאנשים התווכחו בפרטיות ולא בטוויטר? לא, גם אנחנו לא. חברות מדיה חברתית שינו ועיצבו באופן קיצוני את העולם המודרני. חלק מהכותבים הגדולים עדיין פרטיים (באופן אירוני), אבל ענקיות המדיה החברתית הרשומות בציבור הרוויחו המון עושר משיתוף, ואולי הגיע הזמן להוסיף כמה לתיק העבודות שלך. זכור עם זאת, אל תעקוב באופן עיוור אחר כל מה שאתה קורא באינטרנט. זו לא עצה אז בבקשה עשה מחקר בעצמך.