spark image
Photo: Eddi Aguirre / Unsplash

מניות מוזרות: חברות ציבוריות מוזרות

סימולים 6
מניות בנקאות, כרייה ואנרגיה? זה כל כך מיינסטרים, בנאדם. הגיע הזמן להעלות את החוגה ל-11 ולהפוך את המוח שלך החוצה - חברות נישה יכולות למלא את הפורטפוליו שלך בכמה מניות מובילות, מתאבקות, מפותחות ומעשנות גראס.

רשימת Spark זו נאספת על סמך מניות שיש להן פעילויות חריגות ואינה מהווה ייעוץ מסחר. אנחנו ממש ממש ממליצים לך לעשות מחקר משלך. בחייך.