spark image
Photo: Ruben Hanssen / Unsplash

מטבעות אלטקוינים מובילים: בחר בקפידה את האלטרנטיבות שלך

סימולים 29
AKA "הכל מלבד ביטקוין", 'אלטקוינים' כוללים כל מטבע קריפטוגרפי אחר בשוק. מטבעות אלטקוינים אלו משתנים בפילוסופיה, בפונקציונליות, באלגוריתם קונצנזוס, בעיצוב ועוד הרבה יותר, החל ממטבעות יציבים, אסימוני אבטחה, אסימונים עטופים ו…כלבים. בחירה מדוקדקת של מטבעות האלטקוינים שלך יכולה לעזור לך לנצל את היתרונות של מגמות עתידיות, אבל היזהר. לא כל מה שנוצץ הוא זהב. הנה קבוצה של מטבעות אלטקוינים שהרכבנו שאולי כדאי לשקול, אבל זכרו שהרשימה הזו אינה מהווה עצה. עשה את המחקר שלך ותמיד LFTL.