כיצד אוכל להסיר את כל השרטוטים והאינדיקטורים מהגרף?

לחץ על לחצן החלונית הימנית (בעברית) או השמאלית (באנגלית) כדי לפתוח את התפריט, ולאחר מכן לחץ על הסר כלי שרטוט ואינדיקטורים.