הצבע של הברים או נרות יפנים שגוי

ייתכן שהפעלת אינדיקטור שצובע את הברים בגרף. נסה להסתיר אינדיקטורים בגרף כדי לראות אם אכן זה המקרה.

אם ברים מסוימים נצבעים אוטומטית באמצעות צבע הפוך, ייתכן שהאופציה של סרגלי צבע בהתבסס על סגירה קודמת מופעלת בגרף שלך. אפשר לכבות אותו בהגדרות הגרף.