?כיצד ניתן להחיל אינדיקטור או אסטרטגיה על אינדיקטור אחר

אתה יכול להחיל אינדיקטור (כגון ממוצע נע) או אסטרטגיה לא רק על נתוני מחירים, אלא גם על אינדיקטור אחר. זה פותח עולם של אפשרויות לניתוח טכני כמו גם מציאת הזדמנויות חדשות למסחר.

יש שלוש דרכים לעשות זאת:

1. לחץ על כפתור "עוד" (שלוש הנקודות האופקיות) שלצד כותרת האינדיקטור בו ברצונך להשתמש כקלט חיצוני, בחר "הוסף אינדיקטור / אסטרטגיה ב ..." ואז בחר את האינדיקטור או האסטרטגיה שתשתמש באינדיקטור הראשון כקלט.

2.  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מקרא האינדיקטור ואז בחר "הוסף אינדיקטור/אסטרטגיה ב ..."

3.  הוסף את הקלט החיצוני מהכרטיסייה "הגדרות/ כניסות" של סקריפט. לשם כך, ודא ששני הסקריפטים נטענים בגרף שלך. לחץ על גלגל השיניים "הגדרות" לצד כותרת האינדיקטור או האסטרטגיה שאליה ברצונך לחבר קלט חיצוני. ואז, מהכרטיסייה "קלטות", לחץ על התפריט המקורי ובחר מקרא מהאינדיקטור האחר בו תרצה להשתמש כקלט חיצוני.

מקורות המשמשים כתשומות חיצוניות חייבים להגיע מאינדיקטורים, לא מאסטרטגיות.

שים לב שלא ניתן לחשב את כל האינדיקטורים על סמך אינדיקטור אחר עקב ניואנסים טכניים שונים.