כיצד אוכל להפעיל/לבטל עיגולים צבעוניים/נקודות רעיונות בגרף?

כדי להפעיל או להשבית רעיונות שפורסמו בגרף, פתח את הלוח הימני> תזרים רעיונות. כפתור "הנורה" נמצא בחלק העליון של הכרטיסייה.

אם אתה רוצה לראות רק רעיונות משלך או רעיונות של משתמשים שאתה עוקב אחריהם, תוכל לבחור באפשרות המתאימה בתפריט הנפתח מימין ל"נורה ".