כיצד להפוך את סולם המחירים בגרף

תוכל למצוא את היפוך הגדרת קנה המידה בתפריט ההקשר של סולם המחירים. כאשר הוא מופעל, סולם המחירים מתהפך והעלייה במחיר מוצגת מלמעלה למטה.

הגרף העליון מציג את סולם המחירים ההפוך והתמונה התחתונה מציגה את סולם המחירים הרגיל.