הנרות, הברים או השרטוטים נראים מטושטשים

עליך להקיש Ctrl +/- כדי להגדיר את זום הדפדפן שלך ל-100% ולרענן את הדף - זה יפתור את הבעיה.