איפה אוכל לראות את הספרד

אתה יכול למצוא את ערך הספרד:

  • בקנייה / מכירה בגרף שלך:

  • בדיאלוג / לוח הפקודות.