איך לשתף/להגן על הגרפים שלי

כברירת מחדל, אף אחד מהגרפים השמורים שלך לא גלוי למשתמשים אחרים, גם אם יש להם קישור. אפשר לבחור את הגרפים כדי להפוך אותם לגלויים ולאחר מכן ניתן להעתיק אותם על ידי משתמשים שיש להם את הקישור אליו.

על מנת להתאים את הגדרות הפרטיות, תוכל להפעיל שיתוף גרף בהגדרות פריסת הגרף שלך ולסמן אותם כזמינים לצפייה ו/או העתקה.