הגדרות סקאלת המחירים נעלמו מסרגל הכלים התחתון

כפתור הגדרות המשקל נמצא ממש מתחת לסקאלת המחירים.

אם יש לך יותר מסולם מחיר אחד בטבלה, עליך ללחוץ על האות שמציינת את הסולם כדי לפתוח את הגדרות הסולם המתאימות.

בנוסף, ניתן לפתוח את הגדרות קנה המידה פשוט על ידי לחיצה על קנה המידה עם כפתור העכבר הימני.