הקישור להגדרת סולם המחירים נעלם מחלון ההגדרות של אינדיקטורים/סמלים

אתה יכול להתאים את הקישור של האינדיקטור או הסימול לסולם המחירים דרך התפריט של האינדיקטור או הסימול.