סולם המחירים אינו מוצג

הנראות של המאזניים מותאמת כעת אוטומטית. הסולם תמיד מוצג אם משהו מחובר אליו. סולם המחירים אינו גלוי במצב בו לא מצורף אליו כלום. לכן, אם אתה רוצה להפעיל את הסולם, צרף אליו אינדיקטור או סימול.

כלומר. אתה יכול לצרף אינדיקטור לסולם השמאלי: