ברצוני להפעיל התראות קול לביצוע פקודה

פתח את כרטיסיית מסחר בהגדרות הגרף שלך כדי להפעיל התראות קול.