אני רוצה לראות כרטיס הוראה פשוט

יש אפשרות יכול להתאים (להראות/להסתיר) לא מעט שדות בכרטיס ההוראה.