מה הפירוש של פתילות רנקו?

Wicks מראים תנועת מחירים, יחסית לתיבה הקודמת. לאחר היווצרות הבר, המחיר יכול לנוע מעלה או מטה מבלי לשנות מספיק בכדי ליצור תיבה חדשה. תנועת מחירים זו מה שהפתיל מראה.

פתילות מופעלות כברירת מחדל בתרשימי רנקו. ניתן לכוונן את צבע הפתיל ולהפעיל / להשבית אותם בכרטיסיית הסימול בתיבת הדו-שיח של הגדרות גרף.

לידיעתך, תיבות רנקו, יחד עם הפתיליות שלהן, בנויות על בסיס מחירי הסגירה של פסי מחירים מקוריים. תיבות רנקו משתמשות בסרגלי המחירים כמקור נתונים.