למה הפקודה שלי מתבצעת עם פרמטרים שונים?

שים לב תמיד לשדה הראשי בכל חלק של כרטיס ההוראה. הגבולות של שדות אלה מודגשים. אתה יכול להגדיר את הערך בשדה הזה באופן ידני. ערך זה קבוע ולא משתנה באופן אוטומטי. השדות הנותרים בכל מקטע מחושבים מחדש כאשר השדה הראשי משתנה.