כיצד להציג/להסתיר את כל השרטוטים בגרף?

כדי להסתיר את כל השרטוטים בגרף, תוכל להשתמש בלחצן הסתר את כל כלי השרטוט, הממוקם בסרגל הכלים השמאלי.