התשלום שלי לא הגיע. כיצד אוכל לשנות את אמצעי התשלום שלי?

אנא לחץ על הקישור ולחץ על הלחצן שנה אמצעי תשלום.

במקרה שביצעתם תשלום דרך Google Play או App Store, תוכלו לשנות את אמצעי התשלום בחנות המתאימה. אנא עקוב אחר הוראה זו ב-Google Play/App Store.