כיצד אוכל למזג את כל מאזני המחירים לאחד בצד שמאל או ימין?

כדי למזג את כל מאזני המחירים הגלויים לעמודה אחת בצד שמאל או ימין, פתחו את התפריט של כל סולם ובחרו מיזוג כל המאזניים לאחד -> בצד שמאל/בצד ימין.