איך אוכל להפעיל/לבטל מעגלים צבעוניים של דוחות, ספליטים או דיבידנדים בגרף?

כדי להפעיל או להשבית אירועים כלכליים בגרף, פתח את תפריט מאפייני גרף, עבור ללשונית אירועים, והשבת או הפעל כל אחד מכל הפעולות הבאות: הצג דיבידנדים בגרף, הצג פיצולים/ספליטים בגרף , הצג רווחים בגרף .