זרימת כסף (MFI) Money Flow

הגדרה

מדד זרימת הכסף (MFI) Money Flow הוא כלי שמשתמשים בו בניתוח טכני על מנת למדוד לחץ של קנייה ומכירה. זה נעשה באמצעות ניתוח הן מחיר והן ווליום. החישוב של ה-MFI יוצר ערך שמשורטט כקו שנע בטווח של 0-100, מה שהופך אותו למתנד. כשה-MFI עולה, זה מצביע על עלייה בלחץ הקנייה. כאשר הוא יורד, זה מצביע על עלייה בלחץ המכירה. מדד זרימת הכסף יכול לייצר מספר אותות, בעיקר: תנאי קניית יתר ומכירת יתר, סטיות ותנודות כישלון.

הסטוריה

אינדיקטור זרימת הכסף (MFI) נוצר על ידי ג'ין קוונג ואברום סאודאק.

חישוב

ישנם ארבעה שלבים נפרדים לחישוב מדד זרימת הכסף. הדוגמה הבאה היא עבור MFI של 14 תקופות:

1. חשב את המחיר הטיפוסי

(High + Low + Close) / 3 = Typical Price

2. חשב את זרימת הכסף הגולמי

Typical Price x Volume = Raw Money Flow

3. חשב את יחס זרימת הכסף

(זרימת כסף חיובית של 14 תקופות) / (זרימת כסף שלילית של 14 תקופות)

תזרים כסף חיובי מחושב על ידי סיכום תזרים הכסף של כל הימים בתקופה שבה המחיר הטיפוסי גבוה מהמחיר הטיפוסי לתקופה הקודמת.

תזרים כסף שלילי מחושב על ידי סיכום תזרים הכסף של כל הימים בתקופה שבה המחיר הטיפוסי נמוך מהמחיר הטיפוסי לתקופה הקודמת.

4. חשב את מדד תזרים הכסף.

100 - 100/(1 + Money Flow Ratio) = Money Flow Index)

הבסיס

מדד זרימת הכסף (MFI) למעשה דומה למדי למדד החוזק היחסי (RSI). ה-RSI הוא אינדיקטור מוביל המשמש למדידת מומנטום. ה-MFI הוא בעצם ה-RSI עם ההיבט הנוסף של ווליום. בגלל הדמיון הקרוב שלו ל-RSI, ניתן להשתמש ב-MFI בצורה מאוד דומה.

מה לחפש

קניית יתר/מכר יתר

כשהמומנטום והמחיר עולים מספיק מהר, ברמה מספיק גבוהה, בסופו של דבר נייר הערך ייחשב כקניית יתר. גם ההפך הוא הנכון. כשהמחיר והמומנטום יורדים מספיק, הם יכולים להיחשב למכירת יתר. טריטוריה מסורתית של קניית יתר מתחילה מעל 80 וטריטוריה של מכירת יתר מתחילה מתחת ל-20. עם זאת, הערכים האלה הם סובייקטיביים, ומנתח טכני יכול להגדיר איזה סף שיבחר.

סטייה

סטיית MFI מתרחשת כשיש הבדל בין מה שפעולת המחיר מראה למה ש-MFI מראה. הבדלים אלו יכולים להתפרש כהיפוך מתקרב. באופן ספציפי ישנם שני סוגים של הבדלים, דובי ושורי.

סטיית MFI שורית - מתרחשת כשהמחיר עושה שפל חדש אך MFI עושה שפל גבוה יותר.

סטיית MFI דובית - כשהמחיר עושה שיא חדש אבל MFI עושה שיא נמוך יותר.

כישלון תנודות

תנודות כישלון הן אירוע נוסף שיכול להוביל להיפוך של מחירים. חשוב לזכור לגבי תנודות כישלון שהם לחלוטין בלתי תלויים במחיר ומסתמכים אך ורק על MFI. תנודות כישלון מורכבות מארבעה שלבים ונחשבות לשוריות (הזדמנות קניה) או דוביות (הזדמנות מכירה).

תנודות כישלון שורי של MFI

  1. MFI יורד מתחת ל-20 (נחשב למכירת יתר).
  2. MFI חוזר מעל 20.
  3. MFI  בנסיגה אך נשאר מעל 20 (נשאר מעל מכירת יתר)
  4. MFI פורץ מעל השיא הקודם שלו.

תנודות כישלון דוביות של MFI

  1. MFI עולה מעל 80 (נחשב קניית יתר)
  2. MFI יורד בחזרה מתחת ל-80
  3. MFI עולה מעט אך נשאר מתחת ל-80 (נשאר מתחת לקניית יתר)
  4. MFI יורד נמוך מהשפל הקודם שלו.

סיכום

המחיר של מכשיר פיננסי והמתאם שלו עם המומנטום הוא מדד חשוב מאוד עבור כל אנליסט טכני. לכן, מדד זרימת הכסף (MFI) יכול להיות כלי ניתוח טכני בעל ערך רב. כמובן שאין להשתמש ב-MFI לבדו כמקור הבלעדי לאיתותים או הגדרות של סוחרים. יש לשלב אותו עם אינדיקטורים נוספים או ניתוח תבניות גרף כדי להגביר את האפקטיביות שלו.

תשומות

אורך

פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה MFI - הוא 14 כברירת המחדל.

סגנון

MFI

ניתן לשנות את הנראות של ה-MFI וכן את הנראות של קו מחיר המציג את הערך הנוכחי בפועל של ה-MFI. אפשר גם לבחור את הצבע, עובי הקו והסגנון החזותי של קו MFI.

דיוק

ניתן להגדיר את מספר המקומות העשרוניים שיש להשאיר על הערך של האינדיקטור לפני העיגול כלפי מעלה. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך יהיו יותר נקודות עשרוניות על ערך האינדיקטור.