iOS: אני לא מקבל התראות על התראות שהופעלו

אנא בצע את השלבים הבאים אם אינך יכול לקבל הודעות באפליקציית iOS שלך.

  1. ודא שיצרת התראה בצורה הנכונה (פרטים ניתן למצוא כאן).
  2. ודא שאתה מחובר באמצעות האישורים הנכונים שלך.
  3. ודא שהודעות דחיפה מופעלות עבור אפליקציית TradingView.
  4. נסה להתחבר מחדש לאפליקציה