iOS: יומן ההתראות לא מציג כמה התראות שהופעלו

יומן התראות באפליקציית iOS שלך מכיל התראות שהתקבלו כהתראות דחיפה בלבד.

לתשומת לב,  כדי לראות התראות ביומן, יש לעמוד בקריטריונים הבאים: יש להפעיל את האפשרות 'התראה באפליקציה' ויש לשלוח הודעות דחיפה.

אנא שים לב כי אחרת, התראות לא יוצגו ביומן .