פוזיציית שורט

יישום

באמצעות הכלי פוזיציית שורט ניתן להגדיר נקודת כניסה ולקחת פוזיציית שורט מאותה נקודה. מעל ומתחת לרמת המחיר הזו יופיעו  שני מלבנים; ירוק לאזור הרווח ואדום לאזור ההפסד. אפשר להתאים את שני האיזורים באופן ידני כדי לשנות את יחס הסיכון/סיכוי.

סגנון

שורות

אפשר לשנות את הצבע והעובי של הקו המפריד בין אזורי רווח/הפסד ואת יעדי הרווח וההפסד.

עצור צבע

אפשר להגדיר את הצבע עבור אזור הסטופ לוס, עצירת הפסד.

צבע יעד

אפשר להגדיר את הצבע של אזור יעד הרווח.

טקסט

אפשר לבחור את צבע הטקסט ואת סוג הגופן והגודל שלו.

קואורדינטות

רמת סטופ

אפשר להזין באופן ידני את רמת הסטופ לוס הרצויה על ידי טיקים או מחיר מדויק.

מחיר כניסה

ניתן למקדם באופן מדויק את נקודת הכניסה של העיסקה.

רמת הרווח

אפשר להזין באופן ידני את רמת יעד הרווח הרצויה באמצעות טיקים או מחיר מדויק.