הקרנה

יישום

כלי ההקרנה מאפשר למשתמש לבצע הקרנה עבור המחיר קדימה. יש להציב את נקודת המוצא על הגרף. לאחר מכן צריך למקם נקודה שנייה (נעה אופקית ימינה) איפשהו לכיוון העתיד. לבסוף, יש להציב את הנקודה השלישית במחיר משוער. זה ישלים את שרטוט ההקרנה.

סגנון

בלשונית המאפיינים אפשר לשנות את המראה של הקרנה המשורטטת:

רקע כללי

אפשר להחליף את הצבע ואת רמת האטימות של רקע הקרנה.

גבול

אפשר להגדיר את הצבע והעובי של גבולות הקרנה.

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות אפשר לשנות את כלי ההקרנה המוצג בגרפים של מסגרות זמן שונות: