סימן דגל

סימן דגל הוא כלי פשוט לסימון נקודות משמעותיות בגרף. למשל, אפשר להציב סימני דגל בנקודות מחיר גבוהות/נמוכות של מגמה:

סגנון

כברירת מחדל , לסימן הדגל יש צבע ירוק וגודל קבוע. כרגע, לא ניתן לשנות את מאפייני הסגנון של סימן הדגל.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות ניתן להגדיר באופן מדויק את מיקום סימן הדגל בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת ציר הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, אפשר להחליף תצוגה של שרטוט סימן דגל בגרפים של מסגרות זמן שונות: