חץ Arrow

יישום

כלי שרטוט החץ משמש להצביע על תכונות של הגרף, בדרך כלל מצביע על תנועות מחיר או תנועות אינדיקטור/מחקר.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה של חץ:

קו

מגדיר את הצבע, האטימות, העובי והסגנון של קו חץ. התפריט הנפתח השני כולל אפשרויות של הגדרת סגנון הקו והרחבת הקצוות של החצים ללא הגבלה. בנוסף, בשני התפריטים הנפתחים האחרונים של קו, יש אפשרות להגדיר קצה בצורת חץ במקום קצה רגיל לקצה השמאלי והימני של הקו.

הצג נקודת אמצע

מאפשר להחליף את הנראות של נקודת האמצע של קו החץ.

טקסט

תיבות סימון הצג טווח מחירים, טווח ברים, טווח תאריכים/זמן, הצג מרחק, הצג זווית, כל אלה מאפשרים להציג את הטקסט עם המידע הרלוונטי לצד החץ בגרף. סטטיסטיקה טקסט צבע התפריט הנפתח מאפשר לשנות את הצבע, סוג הגופן וגודל הגופן עבור טקסט זה. יש לבחור מיקום עבור הטקסט בתפריט הנפתח מיקום סטטיסטיקה.

הצג טווח מחירים

ניתן להחליף את החשיפה של הטקסט המציג את טווח המחירים בין שתי הנקודות של קו החץ.

הצג מגוון ברים

ניתן להחליף  את החשיפה של הטקסט המציג את מספר הברים בין שתי הנקודות של קו החץ.

הצג טווח תאריך/שעה

ניתן להחליף  את החשיפה של הטקסט המציג את טווח התאריכים/שעה בין שתי הנקודות של קו החץ.

הראה מרחק

ניתן להחליף  את הנראות של הטקסט המציג את המרחק הספציפי (מבחינת נקודות) בין שתי הנקודות של קו החץ.

הצג זווית

ניתן להחליף  את החשיפה של הטקסט המציג את זווית הנטייה של החץ (במעלות) דבר זה מופעל כברירת מחדל.

הצג תמיד סטטיסטיקות

אם תיבת סימון זו אינה מסומנת, הטקסט של הסטטיסטיקה יופיע בצד רק כאשר החץ נבחר בלחיצת עכבר.

קואורדינטות

בתיבת  מאפייני קואורדינטות יש אפשרות להגדיר במדויק את המיקום של נקודות הסיום של החץ בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

מחיר 1

יש אפשרות להגדיר מיקום מדויק של הנקודה הראשונה של החץ (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

יש אפשרות להגדיר מיקום מדויק  של הנקודה השנייה של החץ (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, יש אפשרות לשנות את הצגת החץ בגרפים של מסגרות זמן שונות:

התראה

אפשר להגדיר התראה כדי לקבל התראה על סדרה שחצתה את החץ בגרף. יש להשתמש בסמל השעון בסרגל כלי השרטוט הצף או בתפריט לחיצה ימנית על החץ עצמו:

לאחר מכן עליך לבחור תנאי, מחזוריות ושיטת הודעה המועדפת עליך, לערוך את ההודעה שבה אתה מעוניין וללחןץ על צור: