זמן פיבונאצ'י מבוסס מגמה

יישום

זמן פיבונאצ'י מבוסס מגמה הוא כלי שרטוט אנליטי המשמש לניבוי תנועות המחיר העתידיות על בסיס יישום רצף פיבונאצ'י על ציר הזמן. הוא מיוצג על ידי סדרה של קווים אנכיים ברמות תאריך/שעה המציגים תיקוני מחיר סבירים במגמה קיימת. ראשית, משרטטים קו מגמה. לאחר מכן, מופיעים קווים אנכיים על סמך רצף פיבונאצ'י בהתאם לאורך ולכיוון שלו, 

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה והתצורה של זמן פיבונאצ'י מבוסס מגמה ולשמור את השינויים המותאמים אישית כתבנית על פי הצורך:

קו מגמה

באמצעות תיבת סימון זו ניתן לשנות את הנראות והצבע של קו המגמה, וכן את העובי והסגנון שלו.

רמות נוספות

באמצעות תיבת סימון זו ניתן להחליף את החשיפה של רמות נוספות. עם התפריט הנפתח שבצד ניתן גם להגדיר את הצבע ורמת האטימות של כל קו רמה.

הארכת שורות

ניתן להרחיב  את הקווים ימינה ללא הגבלת זמן.

הצג תוויות

באמצעות תיבת סימון זו ניתן  להחליף את החשיפה של הטקסט עם ערכי הרמות.

תוויות

ניתן להגדיר את מיקום טקסט ערך הרמה לאורך רמות הפיבונאצ'י.

רקע כללי

ניתן להחליף את הנראות ורמת האטימות עבור מילוי הרקע בין השורות.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות, יש אפשרות להגדיר במדויק את המיקום של נקודות ההתחלה של קו המגמה בסולם המחירים (על ידי הגדרת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר) ולשמור שינויים מותאמים אישית אלה כתבנית במידת הצורך:


מחיר 1

ניתן למקם באופן מדויק את הנקודה הראשונה של זמן פיבונאצ'י מבוסס מגמה (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

ניתן למקם באופן מדויק את הנקודה השנייה של זמן פיבונאצ'י מבוסס מגמה (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 3

ניתן למקם באופן מדויק את הנקודה השלישית של זמן פיבונאצ'י מבוסס מגמה (מחיר 3) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, ניתן לשנות את תצוגת אזורי הזמן המבוססים על מגמה בגרפים של מסגרות זמן שונות. ניתן להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף. יש אפשרות לבחור להציג, להסתיר ולשמור את השינויים המותאמים אישית לכל מסגרת זמן כתבנית על פי הצורך: