קופסת גאן

יישום

WD Gann השתמשה בקשרים גיאומטריים ומספריים חדשניים כדי ליצור מספר כלי ניתוח טכניים שיעזרו לנתח את השוק. 

קופסת גאן יחד עם מניפת גאן וגאן מרובע מהווה את אחד הכלים החזקים שניתן להשתמש בהם כדי למדוד ולזהות מחזורי מחירים חוזרים.

ניתן להגדיר את הזמן ואת טווח המחירים של מחזור שצפוי לחזור. במובן זה 'קופסת גאן היא כמו מפת דרכים לשוק שניתן להשתמש בה כדי לחפש מטרות. שים לב שיש להתאים את הגרף כראוי כדי להבטיח שלשוק יש קשר ריבועי. הקופסא מחלקת את המחיר והזמן למחיצות שוות, הנקראות רמות מחיר וזמן, והיא נמשכת מציר מרכזי (נמוך או גבוה).

כשעובדים עם השרטוטים של גאן, יש חשיבות להשתמש ביחס קנה מידה מתאים, כדי שיחידת מחיר תתאים ליחידת זמן.

הדרך הפשוטה ביותר לקבוע קנה מידה לשוק לא ידוע היא לקחת את ההבדל בין הנקודות העיקריות: מלמעלה למעלה ומלמטה למטה. לאחר מכן, יש צורך לחלק את הערך שהושג בזמן שהושקע על ידי השוק במעבר מלמעלה למעלה או, בהתאמה, מלמטה למטה.

יש אפשרות להגדיר את רמות המחיר והזמן המדויקות בהתאם לאסטרטגיה שלהם. ניתן ליישם את קופסת גאן בשווקים שונים כדי לחזות את רמות המחיר והזמן העיקריות וניתן להשתמש בה עם או בלי זוויות. 

אפשר לעשות שימוש בכלי עצמו או בשילוב עם כלים אחרים וטכניקות ניתוח טכניות כדי למצוא את העסקאות הטובות ביותר.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה והתצורה של קופסת גאן:

רמות מחירים, רמות זמן

תיבות סימון משמאל מחליפות את הנראות של קווים נוספים של תיבת גאן. תפריטים הנפתחים מימין קובעים את הצבע ואת רמת האטימות של הקווים.

זוויות

אפשא להשתמש באפשרויות הזוויות כדי לשרטט את כל קרני הפינה בתיבת גאן.

השתמש בצבע אחד

אפשר להשתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לבחור צבע אחד לכל הקווים והרקע של תיבת גאן.

תוויות

ניתן להחליף את החשיפה של התוויות השמאלית, הימנית, העליונה והתחתונה עם ערכים של רמות קו.

רקעים

יש שני אינדיקטורים מכוונים את רמות הנראות והאטימות של הרקע בין רמות זמן ומחירים.

להפוך

באמצעות הכפתור של ההיפוך אפשר לסובב את השרטוט סביב הנקודות העיקריות שלו (משקף אותו באלכסון).

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות אפשר להגדיר באופן מדויק את המיקום של הנקודות הראשוניות של תיבת גאן בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

מחיר 1

יש אפשרות למקדם באופן מדויק את הנקודה הראשונה של קופסת גאן (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

יש אפשרות למקדם באופן מדויק את הנקודה השנייה של קופסת גאן (מחיר 2) באמצעות מספר פס ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות אפשר לשנות את הצגת תיבת גאן בגרפים של מסגרות זמן שונות.

יש אפשרות להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף. אפשר לבחור להציג או להסתיר כל מסגרת זמן.