מצב מגנט

אתה יכול להפעיל באופן זמני את תכונת המגנט על ידי ביצוע השלבים הפשוטים הבאים:

  • בחר את כלי שרטוט המועדף עליך
  • החזק CTRL/Command והתחל לשרטט אלמנט

אם מצב המגנט מופעל, ניתן לכבות אותו זמנית על ידי החזקת CTRL/Command.

אפשר גם להפעיל/לכבות את מצב המגנט על ידי החזקת CTRL/Command, תוך כדי עריכת שרטוטים בגרף.