הערכים במקרא נחתכים

אנחנו מקצרים את השורות עם הערכים במקרא כשהן תופסות יותר מדי מקום כדי שזה לא יפריע לצפייה בגרף. אם אתה רוצה לראות את כל הערכים במקרא, תוכל להפעיל את אפשרות גלישת טקסט בתפריט של מקרא או בהגדרות הגרף.

תוכל גם להציג את כל הערכים בפורמט נוח בקטע חלון נתונים בחלונית הימנית.