כיצד למתוח קווי תיקון פיבונאצי

לחץ פעמיים על קו Fib כדי לפתוח את ההגדרות, לחץ על סמל הקו והפעל את מתיחת הקווים