כיצד לקבל התראות על סטרימים חדשים

תוכל  להתאים התראות ולנהל הגדרות נוספות אחרות עבור סטרימים בלייב בהגדרות הפרופיל שלך.

כדילקבל התראות על סטרימים חדשים, הקפד לסמן את התיבות הנכונות שמתאימות לך. בדוגמא זו, סימנו את התיבה מתי מתחיל סטרימינג בשידור חי בקטע מחברים שאתה עוקב אחריהם כדי להבטיח שנקבל את כל ההתראות על סטרימים חדשים בלייב הקשורים למחברים שאנו עוקבים אחריהם.