כיצד למחוק רשומות של סטרימים קודמים

  1. פתח את הסטרים שהושלם בפרופיל שלך.
  2. קח את הסטרים שהושלם ופתח אותו בלשונית חדשה. כפתור המחיקה אינו זמין בחלון קופץ.
  3. בתפריט הנפתח שמתחת לסטרים, בחר מחק סטרים.